«Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisinden fotoreportaž

18:3412.11.2015
0
1536
«Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisinden fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň