«Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisinden fotoreportaž

0
1124
«Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisinden fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň