“Türkmengaz” döwlet konserniniň “Gazygaýtadanişleýiş” müdirliginiň täze binasy: gysgaça tanyşlyk

23:1611.11.2015
0
404

Aşgabady ösdürmegiň 13-nji tapgyryndaky edara binalarynyň hatarynyň iň soňynda “Türkmengaz” döwlet konserniniň “Gazygaýtadanişleýiş” müdirliginiň binasy ýerleşýär. Üç gatly bina jemi 200 orunlyk iş otaglary bilen üpjün edildi. Binanyň birinji gatynda 300 orunlyk mejlisler zaly ýerleşýär. Mundan başga-da, binanyň her gatynda duşuşyklary we gepleşikleri geçirmek üçin otaglar enjamlaşdyryldy. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň