Täze saglyk öýi paýtagtlylaryň hyzmatynda

21:5911.11.2015
0
449

Aşgabady ösdürmegiň 13-nji tapgyrynyň gurluşyklarynyň çäginde täze saglygy goraýyş edarasy — iň täze enjamlar bilen enjamlaşdyrylan Saglyk öýi hem guruldy.

Saglyk öýünde  maşgala lukmanlary, hünärmenler, Tiz kömek gullugynyň bölümi, maslahat beriş, keseli anyklaýyş, hirurgiýa, stomatologiýa, fizioterapiýa, gözden geçiriş hem-de sagaldyş-bejeriş bölümleri işlär. Saglyk öýüniň üç gatly binasy 1,73 gektar meýdany eýeleýär, oňa ýanaşyk ýeriň abadanlaşdyrylan meýdany bolsa 7 müň inedördül metre golaýdyr.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň