Aşgabady ösdürmegiň 13-nji tapgyrynyň binalary açylyp, ulanylmaga berildi (Fotoreportaž)

09:1811.11.2015
0
2150
Aşgabady ösdürmegiň 13-nji tapgyrynyň binalary açylyp, ulanylmaga berildi (Fotoreportaž)

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň