"Türkmenhowaýollary" döwlet milli gullugy täze salgyda işläp başlaýar

17:5709.11.2015
0
2592

2015-nji ýylyň 11-nji noýabryndan başlap, "Türkmenhowaýollary" döwlet milli gullugynyň baş müdirligi özüniň howa ulaglary boýunça hyzmatlaryny täze salgydan berip başlar. Gullugyň täze salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesiniň 271-nji jaýy. 

Has anyk maglumatlary almak üçin isleg bildirýän okyjylarymyz şu telefon belgileri arkaly maglumat alyp biler: 39-17-17, 39-17-18, 39-17-19, 39-17-20.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň