“Mosfilmiň” Türkmenistandaky günleri geçirilýär

09:4505.11.2015
0
371

4-nji noýabrda türkmen paýtagtynda “Mosfilmiň” günleriniň açylyş dabarasy boldy. Onuň Türkmneistanda geçirilmegi däbe öwrülýär.

 “Aşgabat” kinoteatrynda geçirilen “Mosfilmiň” günleriniň açylyş dabarasynda Wladimir Menşow we Wera Alentowa bilen geçirilen duşuşyk aşgabatly kino muşdaklary üçin uly şatlyga öwrüldi.

 “Mosfilmiň” Türkmenistandaky häzirki günleriniň biziň halklarymyzyň özara düşünişmeginiň we birek-birege ýakynlygynyň ajaýyp subutnamasyna öwrüljekdigi gürrüňsizdir. Kinolar paýtagtymyzyň “Aşgabat” kinoteatrynda, şeýle hem “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde gündiz we agşam görkezilýär. Türkmen tomaşaçylaryna 1952-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli aralykda  surata düşürilen çeper filmleriň onlarçasy görkeziler.

5-nji noýabr (penşenbe)

“Aşgabat” kinoteatry                     

15.00 – “Belentlik”

19.00 – “Rowaýat №17”

“Türkmenistan” kinokonsert merkezi

15.00 – “Iň mähirli we mylakatly”

19.00 –“Uçup barýar durnalar”

6-njy noýabr (anna)

“Aşgabat” kinoteatry                     

15.00 – “Pokrow derwezesi”

19.00 – “Eger biz bolmasak, kim bolar”

“Türkmenistan” kinokonsert merkezi

15.00 – “Afonýa”

19.00 –“Rowaýat №17”

7-nji noýabr (şenbe)

“Aşgabat” kinoteatry                      

15.00 – “Meri Poppins, hoş galyň!”

17.00 – “Gagrada gyş agşamy”

19.00 – “Aýly gün”

“Türkmenistan” kinokonsert merkezi

15.00 – “Meri Poppins, hoş galyň! ”

17.00 – “Eger biz bolmasak, kim bolar”

19.00 – “Aýly gün”

8-nji noýabr (ýekşenbe)

“Aşgabat” kinoteatry                     

11.00 – “Sadko”

13.00 – “Ene”

15.00 – “Ruslan we Lýudmila”

19.00 – “Berline alyp barýan ýol”

“Türkmenistan” kinokonsert merkezi

11.00 – “Sadko”

13.00 – “Ene”

15.00 – “Ruslan we Lýudmila”

19.00 - “Berline alyp barýan ýol”

Mary, “Margiana” Medeniýet köşgi

5-nji noýabr (penşenbe)

16.00 - “Berline alyp barýan ýol”

6-njy noýabr (anna)

15.00 – “Pokrow derwezesi”

19.00 -  “Rowaýat №17”

7-nji noýabr (şenbe)

13.00 – “Uçup barýar durnalar”

15.00 – “Gagrada gyş agşamy”

17.00 -  “Eger biz bolmasak, kim bolar”

19.00 -  “Aýly gün”

8-nji noýabr (ýekşenbe)

11.00 – “Sadko”

13.00 – “Ene”

15.00 – “Ruslan we Lýudmila”

17.00 - “Meri Poppins, hoş galyň! ”

Türkmenabat, Medeniýet köşgi

6-njy noýabr (anna)

17.00 - “Berline alyp barýan ýol”

7-nji noýabr (şenbe)

13.00 – “Pokrow derwezesi”

15.00 – “Gagrada gyş agşamy”

17.00 -  “Eger biz bolmasak, kim bolar”

19.00 -  “Rowaýat №17”

8-nji noýabr (ýekşenbe)

11.00 – “Sadko”

13.00 – “Ene”

15.00 – “Ruslan we Lýudmila”

17.00 - “Meri Poppins, hoş galyň! ”

19.00 -  “Aýly gün”

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň