Archive news

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisinde sözlän sözi we şol mejlisiň çäklerinde geçiren duşuşyklary täze neşirde jemlendi

17:5802.11.2015
0
511
Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisinde sözlän sözi we şol mejlisiň çäklerinde geçiren duşuşyklary täze neşirde jemlendi

Ýakynda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan täze kitap neşir edildi. «Täze müňýyllyga türkmen taglymaty» diýlip atlandyrylýan neşir Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisinde sözlän sözüni we bu mejlisiň çäklerinde BMG-niň hem-de dünýä döwletleriniň birnäçesiniň ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşyklaryny öz içine alýar.

Täze neşirde Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýubileý mejlisinde sözlän sözi bu bütindünýä guramasynyň esasy dilleriniň sekizsinde, geçiren duşuşyklarynyň beýany üç dilde — türkmen, iňlis we rus dillerinde berilýär.

Täze neşir syýahatçylar, taryhçylar, talyp ýaşlar we giň okyjylar köpçüligi üçin niýetlenendir.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň