Archive news

Tebigat we daşky gurşawy goramak baradaky žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy

21:5930.10.2015
0
2436
Tebigat we daşky gurşawy goramak baradaky žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tarapyndan üç aýdan bir gezek neşir edilýän “Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawyň goragy” atly ylmy-populýar žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy.

Žurnalda berlen makalalar Hazar deňziniň suw gurşawuny goramak baradaky Çarçuwaly Konwensiýanyň güýje giren senesi mynasybetli Hazaryň Gününiň ähmiýetine bagyşlandy. Geçen ýylyň tomsunda Aşgabatda geçirilen Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň durnukly ösüş boýunça Hökümetara iş toparynyň mejlisi hem žurnalyň redaksiýasynyň uly üns beren meselesi boldy.    

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň