Aşgabatda Türkmenistanyň we Ukrainanyň Prezidentleriniň arasynda gepleşikler geçirilýär

11:4429.10.2015
0
2214

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýakynda ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Ukrainanyň Prezidenti Pýotr Poroşenkonyň arasynda gepleşikler geçirilýär.

Ýokary derejeli ukrain myhmany bilen bolan resmi duşuşyk dabarasyndan soň, döwlet Baştutanlary “Ruhyýet” köşgüne barýarlar. Bu ýerde iki döwletiň Liderleriniň ikiçäk görnüşdäki gepleşikleri geçirildi.

Soňra gepleşikler Türkmenistanyň we Ukrainanyň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde dowam etdiriler. Ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek göz öňünde tutulýar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň