Türkmenistanyň Naýbaşy Kubogy ugryndaky duşuşykdan fotoreportaž

23:5628.10.2015
0
2394
Türkmenistanyň Naýbaşy Kubogy ugryndaky duşuşykdan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň