Mejlisler merkezinde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 24 ýyllygy mynasybetli sungat ussatlarynyň döwlet konsertinden fotoreportaž

14:0927.10.2015
0
2050

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň