Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 24 ýyllygynyň şanyna “Aşgabat” stadionyndaky baýramçylyk dabaralaryndan fotoreportaž

14:0527.10.2015
0
1967
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 24 ýyllygynyň şanyna “Aşgabat” stadionyndaky baýramçylyk dabaralaryndan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň