Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça ýygyndy topary Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlaryna ýeňiş bilen başlady

12:5825.09.2023
0
42996

Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça ýygyndy topary Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlaryna Maldiw adalarynyň üstünden uly hasapda gazanylan ýeňiş bilen girişdi. Duşuşyk 22:2 hasabynda türkmen basketbolçylarynyň peýdasyna tamamlandy.

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň düzüminde Ýewgeniý Nazipow, Döwlet Narmyradow, Maksat Hojaberdiýew hem-de Kirill Beş çykyş etdi. Topara Toýly Baýryýew baş tälimçilik edýär.

Türkmen basketbolçylary indiki tapgyrda Ýaponiýanyň ýygyndysy bilen duşuşarlar.

Ýeri gelende ýatlatsak, 23-nji sentýabrda badalga alan Aziýa oýunlary 8-nji oktýabra çenli dowam eder.

3х3 basketbol:

26-njy sentýabr

  • Ýaponiýa – Türkmenistan

28-nji sentýabr

  • Türkmenistan – Eýran

29-njy sentýabr

  • Koreýa Respublikasy – Türkmenistan
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň