"Hazyna" - "Şagadam" duşuşygyndan fotoreportaž

14:0325.10.2015
0
1924
"Hazyna" - "Şagadam" duşuşygyndan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň