Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň merkezinde täze açylan Magtymguly Pyragynyň medeni ýadygärlikler toplumyndan hem-de muzeýinden fotoreportaž

14:0025.10.2015
0
1846
Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň merkezinde täze açylan Magtymguly Pyragynyň medeni ýadygärlikler toplumyndan hem-de muzeýinden fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň