Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen diplomaty Malaýziýanyň Sarawak welaýatynyň premýeri bilen duşuşdy

19:2419.09.2023
0
19479
Türkmen diplomaty Malaýziýanyň Sarawak welaýatynyň premýeri bilen duşuşdy
Surat: mfa.gov.tm

16-njy sentýabrda Türkmenistanyň Malaýziýadaky ilçisi M.Maşalow bilen Malaýziýanyň Sarawak welaýatynyň premýeri (häkimi) Datuk Tan Sri Abang Johari Opengiň arasynda duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynda berilýän habara görä, duşuşykda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşligiň dowamynda ilçi «akylly» Arkadag şäheri bilen tanyşdyrdy.

Habarda bellenilişi ýaly, taraplar geljekde iki ýurduň welaýatlarynyň arasynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň we tejribe alyşmagyň möhümdigini nygtadylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň