Soňky habarlar

Arhiw

Hindistanyň Türkmenistandaky ilçisi «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň wekiliýetini deňiz sammitine çagyrdy

18:5119.09.2023
0
30857

Türkmenbaşy şäherine eden iş sapary wagtynda Hindistanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widhu Pithambaran Nair «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň başlygy Annadurdy Kösäýew bilen duşuşdy.

Duşuşygyň çäginde ilçi Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna baryp gördi.

Ilçihananyň sosial ulgamlarda habar bermegine görä, jenap Widhu Pithambaran Nair «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň wekiliýetini Hindistanda geçiriljek Global deňiz sammitine gatnaşmaga çagyrdy.

Ozal ilçi Widhu Pithambaran Nairiň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna baryp görendigi barada habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň