Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda Ro-Pax awtoulag we ýolagçy gatnadýan paromlarda daşalan awtoulaglaryň sany 12 358 ýetdi

16:2518.09.2023
0
30230

Deňiz söwda flotynyň gämileri tarapyndan 2023-nji ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ýük daşamagyň umumy mukdary 2022-nji ýylyň degişli döwürleri bilen deňeşdirilende 128,6% ösüş gazanyldy we 1,509 million tonna ýetdi. Umuman aýdylanda 2023-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda ýük daşamak boýunça Milli flotyň meýilnamasy 130,1% ýerine ýetirildi.

Ýanwar — awgust aýlarynda Ro-Pax awtoulag we ýolagçy gatnadýan paromlarda daşalan awtoulaglaryň sany 12 358 ýetdi we 2022-nji ýylyň degişli döwürleri bilen deňeşdirilende 142,3% ösüş gazanyldy.

«Deňiz söwda floty« Ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň resmi saýtynda berilýän habara görä, degişli döwürde ýük dolanşygy 626,355 mln.tn.km. boldy, bu görkeziji 2022-nji ýylyň degişli döwürleri bilen deňeşdirilende 25,4% ýokarydyr.

Ýanwar — awgust aýlary boýunça ýolagçy dolanşygy 6,194 mln.ýolagçy.km deň boldy.

Habarda bellenilişi ýaly, ösüş depginleriniň ýokarlanmagy, ilkinji nobatda, çig nebit önümleriň eksportynyň köpelmegi, ýurduň milli daşaýjysy hökmünde ygtybarlylygy, durnuklylygy we ýeňillikli arzanladyşlary bilen tapawutlanýan flot gämileri saýasynda ýük iberijileri höweslendirmek arkaly ýükleriň köpelmegi bilen baglanyşyklydyr. Mundan başga-da, konteýner daşamagyň mukdary 2,6 esse artdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň