Archive news

Hepdäniň howa maglumaty

11:2419.10.2015
0
50641
Hepdäniň howa maglumaty

19-njy oktýabrdan 25-nji oktýabr aralygynda hepdäniň dowamynda boljak howa maglumaty.

Balkan welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda we ahyrynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 4—9 metrden 11—16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +3...+8 gradusdan +12...+17 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +10...+15 gradusdan +19…+24 gradus aralygynda maýyl bolar.

Ahal welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ikinji ýarymynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 2—7 metrden 9—14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +2... +7 gradusdan +8...+13 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +10...+15 gradusdan +17...+22 gradus aralygynda yssy bolar.

Mary welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ikinji ýarymynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 3—8 metrden 10—15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +1...+6 gradusdan +8...+13 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +9...+14 gradusdan +18...+23 gradus aralygynda maýyl bolar.

Lebap welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ikinji ýarymynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 3—8 metrden 10—15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -2...+3 gradusdan +5...+10 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +6...+11 gradusdan +17...+22 gradus aralygynda maýyl bolar.

Daşoguz welaýatynda az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda we ahyrynda üýtgäp durýan bulutly, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 3—8 metrden 9—14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine 0...-5 gradus sowukdan +1...+6 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +2...+7 gradusdan +10...+15 gradus aralygynda maýyl bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda az-kem bulutly, hepdäniň ikinji ýarymynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 3—5 metrden 10—12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +4...+6 gradusdan +9...+11 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +11...+13 gradusdan +19...+21 gradus aralygynda yssy bolar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň