Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda izogamy we folgazioly öndürýän täze enjamlar toplumy işe girizildi

10:5417.10.2015
0
2321
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda izogamy we folgazioly öndürýän täze enjamlar toplumy işe girizildi

Türkmenistanyň Senagat  ministrligi bilen  Senagatçylar  we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan “Çaly” hususy kärhanasynyň arasynda baglaşylan hyzmatdaşlyk şertnamasy esasynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda izogamy we folgazioly öndürýän täze enjamlar toplumy işe girizildi.

Toplumda gidroizolýasiýa materiallaryň önümçiliginde ulanylýan çig mallaryň 96,5 göterime barabar bolan möçberi ýerli çig mallardan ybarat bolup, bu önümçiligiň kuwwaty ýylda 10 million inedördül metr önüme barabardyr.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň