Türkmenistanda Bütindünýä statistika gününe bagyşlanan ylmy – amaly maslahat geçiriler

10:4517.10.2015
0
348

20-nji oktýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň öňüsyrasynda “Statistikanyň gazananlary jemgyýetiň hyzmatynda” atly forum geçirmek göz öňünde tutulýar. Oňa ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň hem-de BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň ýurdumyzdaky wekilhanasynyň wekilleri gatnaşar.

Maslahatda soňky ýyllarda milli statistikanyň ýeten sepgitleri, bu ulgamy kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler, Türkmenistan bilen BMG-niň netijeli gatnaşyklary hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi barada çykyşlar ediler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň