Türkmenistan we Guam milli ýygyndylarynyň oýundan öňki press konferensiýadan fotoreportaž

0
1154
Türkmenistan we Guam milli ýygyndylarynyň oýundan öňki press konferensiýadan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň