Hepdäniň howa maglumaty

13:0012.10.2015
0
1556
Hepdäniň howa maglumaty

Türkmenistan boýunça 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 12—18-i aralygynda hepdäniň dowamynda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty

Aşgabatda  az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Gündogardan  demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda  4—6 metrden 10—12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +9...+11 gradusdan +14...+16 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +15...+17 gradusdan +20...+25 gradus aralygynda maýyl bolar.     

Balkan welaýatynda   az-kem bulutly, hepdäniň birinji ýarymynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda  4—9 metrden 11—16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +7...+12 gradusdan +16...+21 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine  +13...+18  gradusdan +22...+27 gradus aralygynda maýyl bolar.       

Ahal welaýatynda  az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda  3—8 metrden 9—14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine  +8...+13 gradusdan +14...+19  gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +15...+20 gradusdan +22...+27  gradus aralygynda maýyl bolar.

Mary  welaýatynda  az-kem bulutly, hepdäniň ikinji ýarymynda üýtgäp durýan bulutly  howa bolup, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän   tizligi sekuntda 2—7 metrden 9—14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine  +6...+11 gradusdan +12...+17 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine  +15...+20 gradusdan +21...+26 gradus aralygynda maýyl bolar.      

Lebap welaýatynda  az-kem  bulutly, hepdäniň ikinji ýarymynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup,  gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän   tizligi sekuntda 4—9 metrden 10—15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine  +4...+9 gradusdan +13...+18 gradus aralygynda maýyl,  gündizlerine +14...+19 gradusdan +21...+26 gradus aralygynda maýyl bolar.

Daşoguz welaýatynda  az-kem bulutly, hepdäniň ortasynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup,  gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda  3—8 metrden 9—14 metre ýetýän şemal öwser. Howa  gijelerine  +2...+7 gradusdan +8...+13 gradus aralygynda maýyl , gündizlerine  +12...+17 gradusdan +19...+24 gradus aralygynda maýyl bolar. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň