Nebitiň bahasy ýokary galyp başlady

11:2209.10.2015
0
1479
Nebitiň bahasy ýokary galyp başlady

Penşenbe güni federal ätiýaçlyk düzüminiň sentýabr aýyndaky mejlisiniň protokoly çap edileninden soň, nebitiň bahasy ýokary galyp başlady — diýip, Bloomberg agentligi habar berýär. Protokolda 16-17-nji sentýabrda bolan mejlisde esasy bahalary öňküligine galdyrmak hakynda karar kabul etmek bilen, komitetiň agzalary dünýä ykdysadyýetiniň haýallamagy sebäpli goşmaça maglumatlara garaşmak çözgüdine geldiler.

Nebitiň bahasy iýul aýyndan başlap bir barrel üçin 50 dollar belgä geldi, ýöne noýabryň fýuçersi 3,5% gymmatlady, ýagny barrel üçin, 49, 44 dollar haýallatdy.

ICE Futures London biržasynda Brent nebitine geçirilen noýabr fýuçersindäki baha görä, bir barrel nebitiň bahasy 3,5% ýokarlanyp, ol her barrel üçin 53,11 dollara çenli ýokarlandy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň