Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda akkreditlenen diplomatlar kenar woleýboly we futboly boýunça bäsleşdiler

22:5011.08.2023
0
21924

Şu gün Hazar deňziniň kenarynda sport çäreler geçirildi. Oňa Türkmenistanda hereket edýän Halkara guramalaryň wekilleri, ilçiler, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň işgärleri gatnaşdy. Bu barada HHM habar berdi.

Sport çäreleriniň çäginde kenar woleýboly we futboly boýunça dostluk oýunlary geçirildi.

Ertir Awaza milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni mynasybetli «Hazar deňzi — parahatçylyk we dostluk deňzi» atly ylmy-amaly maslahatyň geçiriljekdigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň