A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatrynyň 2015-nji ýylyň oktýabr aýy üçin repertuary

09:5629.09.2015
0
1100
A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatrynyň 2015-nji ýylyň oktýabr aýy üçin repertuary

Anna  02.10  U.Gajibekow “Arşin mal alan” 19.00

Şenbe  03.10  T.Gabbe “Zoluşka” 12.00

Şenbe  03.10  Ž.B.Molýer “Skapeniň pyrryldaklary” 19.00

Ýekşenbe  04.10  Türkmen halk ertekisi “Hudaýberdiniň başdan geçirenleri” 12.00

Ýekşenbe  04.10  A. Wampilow “Uly ogul” 19.00

Anna  09.10  F.Şiller “Hilegärlik we söýgi” 19.00

Şenbe  10.10  S.Mihalkow “Üç jojuk we çal möjek” 12.00

Şenbe  10.10  U.Gajibekow “Arşin mal alan” 19.00

Ýekşenbe  11.10  A.Lindgren “Körpe we Karlson” 12.00

Ýekşenbe  11.10  N.W.Gogol “Derňewçi” 19.00

Anna  16.10  M.Meýo “Ýalançy” 19.00

Şenbe  17.10  Ş.Perro “Ädikli pişik” 12.00

Şenbe  17.10  A.Sagareli “Hanuma” 19.00

Ýekşenbe  18.10  K.Çukowski “Doktor Aýbolit” 12.00

Ýekşenbe  18.10  G.Daňatarow, S.Nepesow “Biz hökman duşuşarys” 19.00

Anna  23.10  F.Şiller “Hilegärlik we söýgi” 19.00

Şenbe  24.10  S.Mihalkow “Üç jojuk we çal möjek” 12.00

Şenbe  24.10  A.Sagareli “Hanuma” 19.00

Ýekşenbe  25.10  A.Tolstoý “Buratinonyň başdan geçirenleri” 12.00

Ýekşenbe  25.10  U.Şekspir “Otello” 19.00

Anna  30.10  M.Warfolomeýew “Keramatly we ýazykly” 19.00

Şenbe  31.10  A.Işangulyýew “Kör garga” 12.00

Şenbe  31.10  M.Warfolomeýew “Keramatly we ýazykly” 19.00

Giriş peteklerini şu telefon boýunça buýurmak bolar:  61-96-48.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň