Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy okuw türgenleşik ýygnanşygyna gitdi

23:5725.09.2015
0
1125

25-nji sentýabrda Türkmenistanyň futbol boýunça 19 ýaşa çenli futbolçylardan düzülen ýaşlar ýygyndysy Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherine okuw türgenleşigine ugrady. Tälimçi Ahmet Agamyradowyň şägirtleri bu ýerde 4-nji oktýabrda Saud Arabystanynda badalga aljak Aziýa çempionatynyň saýlama tapgyrynyň duşuşyklaryna gatnaşarlar. Mälim bolşy ýaly, ildeşlerimiz «B» toparçada çykyş eder. Bu toparçada Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysyndan başga-da, Ýemeniň, Saud Arabystanynyň we Siriýanyň ýygyndylary bar.

Ildeşlerimiz toparçadaky ilkinji duşuşygyny 4-nji oktýabrda Saud Arabystanynyň topary bilen geçirer.

 

U-19 Aziýa çempionatynyň saýlama tapgyrynda Türkmenistanyň tälimçiler we futbolçylar düzümi:

 

Talimçiler:

1. Ahmet Agamyradow- "Hazyna"

2. Fazil Mammedow- "Hazyna"

Lukman:

Parahat Başimow- "Hazyna"

Administrator:

Babanazar Haknazarow

Oyunçylar:

1. Akmammedow Begenc - "Hazyna"

2. Agamammedow Samammet-"Köpetdag"

3. Basimow Sazada- "Köpetdag"

4. Berdiyew Dowletyar- "Hazyna"

5. Baybikow Islam- "Köpetdag"

6. Bayow Begmyrat- "Hazyna"

7. Gurgenow Bagtyyar- "Balkan"

8. Gurbangulyew Guwancmyrat- "Köpetdag"

9. Hangulyyew Meylis- "Köpetdag"

10. Hojayew Resul- "Altyn Asyr"

11. Isangulyyew Orazmuhammet- "Ahal"

12. Kabayew Serdargeldi- "Hazyna"

13. Muhammedow Parahat- "Altyn Taç"

14. Muhadow Yusup- "Altyn Taç"

15. Orazow Rahmanberdi- "Altyn Taç"

16. Owezow Kerim- "Altyn Taç"

17. Psenicnikow Maksim- ФК "Звезда", Санкт-Петербург

18. Sayidow Meylis-"Daşoguz"

19. Saparmamedow Yhlas- "Hazyna"

20. Taganow Pirnazar- "Altyn Asyr"

21. Tirkisow Sanazar- "Merw"

22. Titow Mihail- "Ahal" 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň