«Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň X halkara kitap sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahaty geçiriler

10:1718.09.2015
0
614

Türkmen döwlet neşirýat gullugy Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde 2015-nji ýylyň 21—23-nji sentýabry aralygynda «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň X halkara kitap sergi-ýarmarkasyny we ylmy maslahatyny geçirer.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň