Soňky habarlar

Archive news

"Ýañlan diýarym!" -2015 bäsleşiginiñ Lebap welaýat tapgyry geçirildi

09:0307.09.2015
0
686
"Ýañlan diýarym!" -2015  bäsleşiginiñ Lebap welaýat tapgyry geçirildi

4 -nji sentýabrda  "Ýañlan, diýarym!"-2015 bäsleşiginiñ Lebap welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenabat şäheriniñ Bitaraplyk seýilgähinde geçirilen bäsleşige höwesjeñ aýdymçy ýaşlaryñ 10-sy gatnaşdylar.

Bäsleşigiñ şertine görä, olaryñ hersi iki aýdym bilen çykyş etdiler. Munda aýdymçylaryñ aýdymlaryny saýlap alşyna, ýerine ýetirişine, sahnada özlerini alyp baryşlaryna, aýdymynyñ sözlerini dürs aýdyşlaryna baha berdiler.

Emin agzalaryñ biragyzdan gelen netijesine görä, welaýatyñ ýörite sungat mekdebiniñ talyby  Bägül Penjiýewa we Beýik Türkmenbaşy adyndaky etrapdan Magtymguly Rozymämedow bäsleşigiñ ýeñijileri boldular. Olara Türkmenistanyñ Prezidentiniñ adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Ýeñijiler ýurt Garaşsyzlygynyñ 24 ýyllygy  mynasybetli geçiriljek bäsleşigiñ jemleýji tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň