Archive news

Aşgabatda “Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi we maslahaty geçer

18:0805.09.2015
0
1180

12—13-nji sentýabrda Aşgabatda “Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi we maslahaty geçiriler. Nobatdaky ýöriteleşdirilen forum ýurdumyzyň energetika ulgamynyň ýeten derejesini we geljekki ösüşini giňden beýan etmäge gönükdirilendir.

Öňde boljak pudaklaýyn halkara sergisi we maslahaty elektroenergetika pudagyndaky halkara işjeň gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine kuwwatly itergi berer.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň