Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda uly üstünlikler gazanyldy

17:2805.09.2015
0
973

Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda geçen 8 aýda uly üstünlikler gazanyldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nebitiň gaz kondensaty bilen çykarylyşynyň ösüş depgini 106,9 göterime, buraw işleriniň ösüş depgini 132,2 göterime, maýa goýumlary özleşdirmegiň ösüş depgini bolsa 145 göterime deň boldy.

Häzirki döwürde ýangyç-energetika toplumynda, ýurdumyzyň halk hojalygynyň beýleki pudaklarynda bolşy ýaly, häzirki zaman önümçilik kuwwatlyklary döredilýär, dünýäniň belli önüm öndürijileriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen üpjün edilen kärhanalaryň gurluşygy alnyp barylýar we ulanylmaga berilýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň