Türkmen zyýaratçylarynyň 188-si mukaddes Gurban baýramy mynasybetli haj parzyny berjaý ederler

17:1305.09.2015
0
1510
Türkmen zyýaratçylarynyň 188-si mukaddes Gurban baýramy mynasybetli haj parzyny berjaý ederler

Ýurdumyzyň zyýaratçylarynyň mukaddes Gurban baýramy mynasybetli haj parzyny berjaý etmegi üçin Türkmen döwleti ähli şertleri döredýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, haj parzyny berjaý etmek üçin 8—28-nji sentýabry aralygynda paýtagtdan we ähli welaýatlardan bolan türkmen zyýaratçylarynyň 188-si ýurdumyzdan Saud Arabystany patyşalygyna ugrar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň