Archive news

Türkmenistanyň obasenagat toplumy depginli ösýär

15:4005.09.2015
0
1314
Türkmenistanyň obasenagat toplumy depginli ösýär

Şu ýylyň 8 aýynyň netijeleri Türkmenistanyň obasenagat toplumynyň depginli ösýändigini görkezdi.

Hususan-da, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ýurdumyzda öndürilýän unuň mukdary 7,5 göterim, unaş önümleriniňki 13,4 göterim, bakja önümleriniň öndürilişi 7,4, üzümiňki – 2 göterim, et önümleri 17,28 göterim, süýt önümleri bolsa 1,9 göterim artdy.

Ministrler Kabinetiniň 4-nji sentýabrda bolup geçen mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalyk önümleriniň giň görnüşleriniň möçberlerini artdyrmagyň, degişlilikde ýurdumyzyň sarp ediş bazarlarynda azyk bolçulygyny üpjün etmegiň möhümdigini belledi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň