Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Owganystan Yslam Respublikasyna geldi

15:3727.08.2015
0
984
Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Owganystan Yslam Respublikasyna geldi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Owganystan Yslam Respublikasyna geldi. Hamid Karzaý adyndaky halkara howa menzilinde Türkmenistanyň Prezidentini resmi adamlar garşyladylar.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow  howa menzilinden sapar mahaly Owganystan Yslam Respublikasynyň Köşkler toplumynyň “Herem Saraý” köşgünde ýerleşýän kabulhanasyna tarap ugrady.

Şu gün Kabul şäherinde döwlet Baştutanynyň bu ýurda resmi saparynyň maksatnamasynyň çäklerinde ýokary derejedäki türkmen-owgan gepleşikleri geçiriler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň