BMG-niň Ilat gaznasy Türkmenabatda basketbol ýaryşyny geçirdi

08:5427.05.2023
0
17231
BMG-niň Ilat gaznasy Türkmenabatda basketbol ýaryşyny geçirdi

Türk­me­na­bat şä­he­rin­de «Ilat gaz­na­sy we ösüş bo­ýun­ça hal­ka­ra mas­la­ha­ty­nyň He­re­ket­ler me­ýil­na­ma­sy­ny» mil­li de­re­je­de dur­mu­şa ge­çir­mek bi­len bag­ly mas­la­hat üs­tün­lik­li ge­çi­ril­di.

Me­ýil­na­ma­da göz öňün­de tu­tu­lan çä­re­le­riň çäk­le­rin­de «Kü­müş hal­ka» ady bi­len ge­çen bas­ket­bol bo­ýun­ça Türk­me­na­bat şä­he­ri­niň bi­rin­ji­li­gi­niň ýe­ňi­ji­le­ri­ne sy­lag gow­şu­ry­lyş da­ba­ra­sy uly ru­hu­be­lent­li­ge bes­lendi.

Da­ba­ra Türk­me­nis­ta­nyň Be­den­ter­bi­ýe we sport ba­rada­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň we döw­le­ti­mi­ziň oňyn hyz­matda­şy bo­lan Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Türk­me­nistan­da­ky he­mi­şe­lik ut­gaş­dyry­jy­sy­nyň we­kil­ha­na­sy­nyň, Le­bap we­la­ýa­ty­nyň de­giş­li eda­ra-kär­ha­na­la­ry­nyň wekil­le­ri, şeý­le-de ýur­du­my­zyň ra­ýat­la­ry, sport jan­kö­ýer­le­ri gat­naş­dy­lar. Bu barada Türkmen sporty gazeti habar berdi.

Ýaş gyz­la­ryň we og­lanla­ryň gat­naş­ma­gyn­da ge­çen «Kü­müş hal­ka» at­ly ýa­ryş diý­seň dart­gyn­ly­ly­gy bi­len ta­pa­wut­lan­dy. «Kü­müş hal­ka» at­ly bas­ket­bol ýa­ryşy­nyň ýe­ňi­ji­le­ri bäs­le­şi­giň üçün­ji gü­nün­de yg­lan edil­di.

Gyz­la­ryň ara­syn­da­ky ýa­ryşlar­da Türk­me­na­ba­dyň bi­rinji, ikin­ji we üçün­ji to­par­la­ry öň­dä­ki üç­lü­gi düz­dü­ler. Og­lan­la­ryň ýa­ry­şyn­da Çärjew et­ra­by­nyň Fa­rap to­pa­ry hem­me­ler­den rüs­tem çyk­dy. Türk­me­na­ba­dyň bi­rin­ji we ikin­ji to­par­lary şon­dan soň­ky orun­la­ry eýe­le­me­gi ba­şar­dy­lar.

Ýe­ňi­ji­le­re Türk­me­nis­tanyň Be­den­ter­bi­ýe we sport ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti bi­len Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­rama­sy­nyň Türk­me­nis­tan­da­ky we­kil­ha­na­sy­nyň adyn­dan ýa­dy­gär­lik sow­gat­lar we Hor­mat hat­la­ry gow­şu­ryl­dy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň