Arhiw

Türkmen pälwanlary guşakly göreş boýunça Aziýanyň çempionatynyň ilkinji günlerinde 7 medal gazandylar

19:0025.05.2023
0
27143
Türkmen pälwanlary guşakly göreş boýunça Aziýanyň çempionatynyň ilkinji günlerinde 7 medal gazandylar

Türkmenistanly pälwanlar guşakly göreş boýunça şu günler Özbegistanda geçirilýän Aziýanyň çempionatynda henize çenli 7 medal gazandylar. Olaryň biri altyn, ýene biri kümüş, galanlary bolsa bürünç medallardyr.

100 kilogramdan ýokary agramda tutluşan Nurmuhammet Baýdogdyýew Aziýanyň çempiony boldy ― diýip, özbek metbugaty habar berýär.

76 kilogramdan ýokary agram derejesinde güýjüni synan Aýnur Faýzullaýewa kümüş medala eýe çykdy. Ol diňe finaldaky garşydaşyndan asgyn geldi.

Hesel Bekiýewa (55 kg), Gülnar Joraýewa (65 kg), Hajymyrat Suwhanow (60 kg), Tejen Tejenow (70 kg) hem-de Gurbangeldi Gurbangeldiýew (80 kg) çykyşlaryny öz agram derejelerindäki bürünç medallar bilen jemlemegiň hötdesinden geldiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň