Türkmenistan bilen Bolgariýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrjak ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

21:3125.08.2015
0
753
Türkmenistan bilen Bolgariýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrjak ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň ilçileri kabul edýän köşgüniň “Mermeri” zalynda Türkmenistan bilen Bolgariýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrjak ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.

Hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen Bolgariýanyň Kiçi we orta telekeçiligi höweslendirmek boýunça döwlet agentliginiň arasynda Ylalaşyga, Gurluşyk we binagärlik babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bilen Bolgariýa Respublikasynyň Sebit ösüşi we jemgyýetçilik işleri ministrliginiň arasynda Ylalaşyga gol çekildi.

Soňra dabara gatnaşyjylaryň el çarpyşmalary astynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Bolgariýa Respublikasynyň Premýer-ministri Boýko Borisow Bilelikdäki Beýannama gol çekdiler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň