Ertir Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň XI ýöriteleşdirilen sergisi açylar

18:1018.08.2015
0
919

19-njy awgustda paýtagtyň “Sergi köşgi” sergiler merkezinde Eýran Yslam Respublikasynyň XI ýöriteleşdirilen sergisi öz işine başlar.

Türkmenistanyň Söda-senagat edarasy tarapyndan guralýan serginiň iş wagtlary:

19-njy awgust — 10.00-dan  20.00-a çenli

20-nji awgust —  10.00-dan  20.00-a çenli

21-nji awgust —  10.00-dan  15.00-a çenli.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň