Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Mary welaýatyna ugrady

11:0211.08.2015
0
1091

10-njy awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Mary welaýatyna ugrady.

Aşgabat şäheriniň Halkara howa menzilinde milletiň Liderini resmi adamlar ugratdylar.

Az wagtdan Türkmenistanyň Prezidentiniň uçary Mary şäheriniň howa menzilinde gondy. Bu ýerde döwlet Baştutanyny resmi adamlar garşyladylar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň