Aşgabatda “Tango agşamy”

09:3729.07.2015
0
1217
Aşgabatda “Tango agşamy”

9-njy awgustda 19.00-da Türk medeniýet merkezinde “Tango agşamy” geçiriler. Zehinli ýaş sazandalaryň üçlüginiň ýerine ýetirmeginde birnäçe nesliň arasynda meşhurlykdan peýdalanýan jadylaýjy sazlar ýaňlanar.

Koserte gatnaşýarlar:

Rüstem Rahmedow (fortepiano, melodika)

Samir Rizaýew (skripka)

Ahmet Baratow (kontrabas, akustik bas-gitara)

Programmanyň ýörite wekili — wakalçy Maýsa Nyýazowa.

Giriş peteklerini buýurmak üçin telefonlar: 22-16-01, 864-03-74-56.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň