“Berkarar” söwda-dynç alyş merkezi taksi parkyna tejribeli sürüjileri işe kabul edip başlady

15:0725.07.2015
0
2852

Türkmenistanda iri “Berkarar” söwda-dynç alyş merkeziniň direksiýasy nyşan belgili taksileriň awtoulag parkynyň giňeldilýänligi sebäpli tejribeli sürüjileri hemişelik işe kabul edýär.

Sizden talap edilýän zatlar:

—“B” derejeli sürüjilik şahadatnamasynyň bolmagy;

—1 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi;

—Ýaşyňyzyň 28-den 60-a çenli bolmagy;

—Ýaramaz endikleriň bolmazlygy.

Size şu zatlar kepillendirilýär:

—Howpsuz, tygşytly we amatly “Nissan Sunny”

—Şol awtoulagyň 2,5 ýyldan soň (*Şertnamasynyň şertleri ýerine ýetirilen ýagdaýynda), öz hasabyňa geçirmäge bolan ajaýyp mümkinçilik. Awtoulaglar soňra satyn almak hukugy bilen kärendesine berilýär.

—Durnukly müşderiler akymy kepillendirilýär, çünki “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezine her günde 12 müň adam gelýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 46-88-88, 46-80-05, 46-80-09, 46-87-87.

Aşgabat ş. 1972-nji köçe (Atatürk), 82-nji jaý. “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezi.    

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň