Soňky habarlar

Arhiw

Smailow ýene Gazagystanyň Hökümet başlygy boldy

14:1331.03.2023
0
44124
Smailow ýene Gazagystanyň Hökümet başlygy boldy
Surat: tengrinews.kz

Gazagystanyň häzirki Premýer-ministri Alihan Smailow ýene bu wezipä saýlandy. Ýurduň Mažilisiniň deputatlary onuň kandidaturasyny goldap ses berdiler diýip, «MIR 24» ýazýar.

Mažilisiň deputatlarynyň 98-sinden 97-si ses berlişige gatnaşdylar, Smailowy goldap olaryň 82-si ses berdi, ýedi deputat garşy çykdy, sekiz adam saklandy.

Öň Smailowy Respublikanyň Ministrler Kabinetiniň Başlyklygyna Prezident Kasym-Žomart Tokaýewe Amanat partiýasy teklip edipdi, bu partiýa Parlamente möhletinden öňki saýlawlarda sesleriň köplügini gazandy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň