Arhiw

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlarynyň netijeleri belli boldy

22:0629.03.2023
0
37460
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlarynyň netijeleri belli boldy

26-njy martda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Şu gün Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň binasynda geçirilen çäräniň dowamynda saýlawlaryň jemi jemlendi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlarynda berlen sesleriň jemlenmeginiň netijelerine laýyklykda, 125 dalaşgär saýlandy:

  • Türkmenistan Demokratik partiýasyndan 65 dalaşgär;
  • Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan 18 dalaşgär;
  • Agrar partiýasyndan 24 dalaşgär;
  • Raýatlar toparlaryndan 18 dalaşgär.
  • Demokratik partiýasynyň 65 dalaşgäriň 10-sy Ahal welaýatynyň, 5-si Balkan, 19-sy Daşoguz, 13-si Lebap, 12-si Mary welaýatlarynyň we 6-sy Aşgabat şäheriniň wekilleri;
  • Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň dalaşgärleriniň 18-den 2-si Ahal welaýatynyň, 2-si Balkan, 1-i Lebap, 10-sy Mary welaýatlarynyň we 3-si Aşgabat şäheriniň wekilleri;
  • Agrar partiýasynyň 24 dalaşgäriň 2-si Ahal welaýatynyň, 8-si Daşoguz, 4-si Lebap, 7-si Mary welaýatlarynyň we 3-si Aşgabat şäheriniň wekilleri;
  • Raýatlar toparlarynyň 18 dalaşgäriň 2-si Ahal welaýatynyň, 3-si Balkan, 8-si Lebap welaýatlarynyň we 5-si Aşgabat şäheriniň wekilleri;

Jemi Mejlisiň täze saýlanan deputatlarynyň arasynda Ahal welaýatyndan 16, Balkan welaýatyndan 10, Daşoguz welaýatyndan 27, Lebap welaýatyndan 26, Mary welaýatyndan 29 we Aşgabat şäherinden 17 wekil bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň