Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly okuwçy ýurduň taryhynda ilkinji boldy

18:4329.03.2023
0
25889
Türkmenistanly okuwçy ýurduň taryhynda ilkinji boldy

Aşgabat şäherindäki 97-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Melike Begliýewa okuwçylaryň halkara FISO olimpiadasynda baýrakly orny eýeledi. Sungat ugry boýunça «Diamond» baýragyny alan türkmenistanly gyz bu babatda ýurduň taryhynda ilkinji okuwçy boldy. Bu baýragyň iň ýokary netije görkezen gatnaşyja berilýändigini bellemek gerek.

5 müň 300 töweregi okuwçynyň gatnaşan olimpiadasy matematika, iňlis dili, ylym, himiýa, biologiýa, fizika we sungat ugurlary boýunça geçirildi. Halkara ýaryşa türkmenistanly okuwçylaryň 300-den gowragy gatnaşdy we altyn, kümüş we bürünç medallaryň birnäçesine mynasyp boldular.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň