Arhiw

Putin Hazarýaka döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ýokarlandyrýar

17:3919.03.2023
0
21891
Putin Hazarýaka döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ýokarlandyrýar
Surat: http://kremlin.ru/

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasy Hazar deňziniň gündogar kenarýakasynda ulag ýoluny gurmagy meýilleşdirýär. Bu barada Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň resmi web sahypasynda habar berildi.

Bellenilişi ýaly, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň anna güni Russiýanyň Howpsuzlyk geňeşiniň agzalary bilen geçiren mejlisinde Hazar sebitindäki hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdy. Mejlisde RF-niň daşary işler ministri Sergeý Lawrow Russiýanyň Hazar sebitiniň beýleki döwletleri bilen gatnaşygy barada hasabat bilen çykyş etdi. Şeýlelikde, Hazarýaka ýurtlary bilen özara bähbitli strategik hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmak bilen bagly teklipler beýan edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň