Soňky habarlar

Arhiw

Gazagystanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçiriler

12:5218.03.2023
0
43351

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Rejepow Gazagystan Respublikasynyň medeniýet we sport ministriniň orunbasary Nurkis Dauşow bilen duşuşdy

Duşuşykda taraplar şu ýyl Gazagystan Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günlerini, şeýle-de beýik türkmen akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreleri geçirmek boýunça pikir alyşdylar. Bu barada türkmen diplomatik wekilhanasy sosial ulgamdaky sahypasynda habar berdi.

Mundan başga-da ilçi B.Rejepow bilen N.Dauşow Türkmenistanyň we Gazagystanyň döwlet Baştutanlarynyň Aşgabatda Abaý Kunanbaýewiň we Astanada Magtymguly Pyragynyň ýadygärliklerini gurmak baradaky görkezmelerinden gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hem pikir alyşdylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň