Türkmen wekiliýeti TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça gepleşikleri geçirmek üçin Nýu-Delä ugrady

10:1018.07.2015
0
1205
Türkmen wekiliýeti TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça gepleşikleri geçirmek üçin Nýu-Delä ugrady

21-nji iýulda Nýu-Delide Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça gepleşikleri geçiriler.

Gepleşikleri geçirmek üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen Hindistanyň paýtagtyna sapar bilen türkmen wekiliýeti ugradyldy.

Aşgabatda 11-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti bilen Hindistanyň Premýer-ministriniň arasynda geçirilen gepleşiklerde TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň esasylarynyň biri bolupdy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň