Archive news

Türkmenabat şäherinde çäk-gurluş özgertmeleri

13:1810.07.2015
0
656

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 9-njy iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Karara gol çekdi. Oňa laýyklykda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow etrabynyň we Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje etrabynyň häkimlikleri ýatyryldy we Türkmenabat şäheriniň häkimliginiň gurluşy tassyklanyldy.

 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň