Türkmenabat şäherinde çäk-gurluş özgertmeleri

13:1810.07.2015
0
571

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 9-njy iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Karara gol çekdi. Oňa laýyklykda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow etrabynyň we Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje etrabynyň häkimlikleri ýatyryldy we Türkmenabat şäheriniň häkimliginiň gurluşy tassyklanyldy.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň