Kseniýa Sobçak türkmen geýimini geýdi

18:4703.07.2015
0
4732

Telealypbaryjy Kseniýa Sobçak täze keşbi bilen muşdaklaryny haýran galdyrdy. Ýyldyz täsin köýnek geýip, özgeren ýaly boldy.

Kseniýanyň instagramynyň okyjylary Kseniýanyň geýen köýneginiň türkmen milli geýiminden başga zat däldigini bada-bat anykladylar.

Kseniýanyň girýän dürli keşpleri köplenç halatda telealypbaryjynyň adyna tankydy bellikleriň aýdylmagyna sebäp bolýar. Ýöne bu gezek weli bloglar ýyldyza hoşamaýlyk etdiler, olar şeýle geýinmegiň Kseniýa gelişýändigini bellediler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň