Archive news

Kseniýa Sobçak türkmen geýimini geýdi

18:4703.07.2015
0
5009

Telealypbaryjy Kseniýa Sobçak täze keşbi bilen muşdaklaryny haýran galdyrdy. Ýyldyz täsin köýnek geýip, özgeren ýaly boldy.

Kseniýanyň instagramynyň okyjylary Kseniýanyň geýen köýneginiň türkmen milli geýiminden başga zat däldigini bada-bat anykladylar.

Kseniýanyň girýän dürli keşpleri köplenç halatda telealypbaryjynyň adyna tankydy bellikleriň aýdylmagyna sebäp bolýar. Ýöne bu gezek weli bloglar ýyldyza hoşamaýlyk etdiler, olar şeýle geýinmegiň Kseniýa gelişýändigini bellediler.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň