Türkmenistanyň Döwlet energetik institutynda täze hünär açylar

10:4702.07.2015
0
1102
Türkmenistanyň Döwlet energetik institutynda täze hünär açylar

Ýakynda Mary döwlet elektrik stansiýasynda täze stansiýanyň gurulmagy baradaky Karara gol çekilmegi bu ýerde işlejek kämil bilimli hünärmenleriň taýýarlanylmagyny talap edýär. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 1-nji iýulda bolan mejlisinde Mary döwlet elektrik stansiýasynyň çäklerinde guruljak stansiýada işlejek hünärmenleri taýýarlamak   maksady bilen, Türkmenistanyň döwlet energetika institutynda “Elektrik we ýylylyk energiýasyny öndürmegiň tehnologiýasy” hünäriniň açylýandygy habar berildi. Täze hünäre talyplar öňümizdäki okuw ýylyndan kabul edilip başlar.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň